Algemene voorwaarden

Inhoud

A. Algemene voorwaarden

1 Scope
2 Totstandkoming van de overeenkomst
3 Return kost wanneer de uitoefening van het herroepingsrecht
4 Prijzen en betaling
5 Levering en scheepvaart voorwaarden
6 Aansprakelijkheid voor gebreken
7 Toepasselijk recht

B. Informatie voor klanten

1 Informatie over de identiteit van de verkoper
2 informatie over de wezenlijke kenmerken van de waren of diensten
3 Informatie over de sluiting van de overeenkomst
4 Informatie over Betaling en levering
5 Informatie over de technische stappen die leiden tot de sluiting van de overeenkomst
6 Informatie over de opslag van contract
7 u informatie over de technische middelen worden gezien om invoerfouten en te corrigeren
8 Informatie over het sluiten van een contract voor talen middelen

A. Algemene voorwaarden 

1 Scope

1.1 Deze algemene voorwaarden van "Taylor Wheels GmbH & Co. KG" (hierna: "Verkoper"), van toepassing op alle contracten die door een consument of ondernemer (hierna "Klant") aangegaan met de verkoper met betrekking tot de door de verkoper in zijn online winkel goederen en / of diensten die zijn opgenomen . Dit is de opname van de eigen voorwaarden van de afnemer zijn bezwaar, tenzij anders is overeengekomen.
1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden verstaan elke natuurlijke persoon die voor een gebruik dat noch commercieel, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven gaat een rechtshandeling. Een ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, dat het sluiten van een rechtshandeling in de uitoefening van hun zelfstandige beroepsactiviteit of commerciële activiteit.

2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Het product representaties in de online shop van de verkoper vormen geen bindende aanbiedingen van de kant van de verkoper, maar bedoeld om een bindend bod in te dienen door de klant.
2.2 De klant kan uw aanbod via de geïntegreerde online winkel van de verkoper online bestelformulier in te dienen. In dit geval de klant zijn persoonlijke gegevens in te voeren en klik op het bestelproces van de laatste toetsen van een juridisch bindend contract aan te bieden met betrekking tot de goederen die zich in de winkelwagen.
2.3 De verkoper kan het aanbod binnen vijf dagen van de klant te accepteren,

- Door toezending aan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling of een orderbevestiging schriftelijk (fax of e-mail), met de omvang van de ontvangst van de orderbevestiging naar de klant wordt gebruikt, noch

- Door de klant de bestelde goederen, met de omvang van de toegang van goederen door de afnemer is beslissend, of

- Door na levering van zijn bestelling draagt de klant te betalen.

Als er meerdere van de bovenstaande alternatieven, wordt het contract op het moment waarop een van de bovenstaande alternatieven optreedt eerst gesloten. Als de verkoper niet aan de klant te leveren binnen de gestelde termijn, wordt het beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer door zijn wilsverklaring is gebonden.
2.4 De orderverwerking en contact zal plaatsvinden meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat zijn of haar aangewezen voor de orderverwerking e-mail adres correct is, dus op dat adres van de verkoper verzonden e-mails kunnen worden ontvangen. In het bijzonder, heeft de klant om ervoor te zorgen in het gebruik van spam filters die alle door de verkoper of verantwoordelijk voor deze derden orderverwerking berichten verzonden kunnen worden geleverd. De post-contractuele informatieverplichting is onderdeel van Taylor Wielen tevreden met de verzending van de automatische orderbevestiging e-mail.

3 Return kost wanneer de uitoefening van het herroepingsrecht

Indien de klant een herroepingsrecht, dus in de uitoefening van het recht worden opgelegd heeft, de normale kosten van het retourneren van de goederen, tenzij de goederen niet zoals besteld.

4 Prijzen en betaling

4.1 De door verkoper opgegeven prijzen zijn eindprijzen en zijn inclusief BTW. Indien nodig worden aanvullende levering en verzendkosten weergegeven in de productomschrijving.
4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kan andere kosten in individuele gevallen, de verkoper is niet verantwoordelijk en die ten laste van de klant. Daaronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor de overdracht van middelen door kredietinstellingen (bijvoorbeeld bankkosten, exchange fees) of juridische invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten).
4.3 De klant heeft verschillende betalingsmogelijkheden beschikbaar, die worden gegeven in de online shop van de verkoper.
4.4 Indien vooraf overeengekomen, betaling verschuldigd is onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst.

5 Levering en scheepvaart voorwaarden

5.1 De levering van de goederen wordt regelmatig uitgevoerd op de scheepvaartroutes en het leveringsadres gespecificeerd door de klant. Tijdens afronding van de transactie, opgegeven in de aankoop van de verkoper verzendadres is doorslaggevend. Derogatie, op het moment van betaling bij PayPal afgezet door de klant afleveradres is behulpzaam bij het selecteren van de betaling van Paypal.
5.2 Stuurt het transportbedrijf de goederen naar de verkoper terug als een levering aan de klant is voor ons onmogelijk geweest, draagt de klant de kosten van de mislukte levering. Dit geldt niet indien de klant oefeningen door te weigeren aanvaarding zijn recht, indien hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die heeft geleid tot de onmogelijkheid van de dienst of, toen hij werd tijdelijk verhinderd de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem de macht had een redelijke tijd van tevoren aangekondigd.
5.3 In het algemeen is het risico van toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van de verkochte goederen met de levering aan de Klant of door een persoon die gemachtigd is om te ontvangen. Indien de klant een ondernemer, het risico van toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering gaat op de verkoop aan de levering van de goederen op de plaats van vestiging van de verkoper in een passend vervoersplan persoon.
5.4 De verkoper behoudt zich het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst in het geval van onjuiste of niet zelfvoorziening. Dit geldt alleen voor het geval van niet-levering is niet toe te schrijven aan de verkoper en dit is afgerond met de vereiste zorgvuldigheid een cover transactie met de leverancier. De verkoper zal alle redelijke inspanningen om de goederen te verwerven maken. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, zal de klant onmiddellijk in kennis gesteld en restitutie van de onverwijlde terugkeer.
5.5 Pick-up is niet mogelijk om logistieke redenen.

6 Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke aansprakelijkheid voor defecten.

7 Toepasselijk recht

7.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van goederen zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de partijen. Voor consumenten is deze keuze voor zover de verleende bescherming wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetten van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats geldt.
7.2 Het contract is in het Duits.

B. Informatie voor klanten

1 Informatie over de identiteit van de verkoper

Taylor Wheels GmbH & Co. KG
Kirchstr. 25
D - 01877 Bischofswerda
Duitsland

Tel: +49 - (0) 3591-598890
Fax: +49 - (0) 3591-598889
E-mail: service@taylor-wheels.com

Omzetbelasting-identificatienummer volgens 27 een BTW Tax Act §: DE184548691

2 informatie over de wezenlijke kenmerken van de waren of diensten

De essentiële kenmerken van de waren of diensten als gevolg van de betreffende set door sellers produkt omschrijving.

3 Informatie over de sluiting van de overeenkomst

De conclusie van de opdracht in overeenstemming met Paragraaf 2 van de verkoper, de algemene voorwaarden (zie hierboven).

4 Informatie over Betaling en levering

Betaling wordt verricht in overeenstemming met paragraaf 4, de levering in overeenstemming met paragraaf 5 van de verkoper, de algemene voorwaarden (zie hierboven).

5 Informatie over de technische stappen die leiden tot de sluiting van de overeenkomst

De klant heeft te gaan door de volgende technische stappen voor het indienen van haar aanbod op het online bestelformulier van de verkoper:
5.0.1 Het laden van de geselecteerde producten in de virtuele winkelwagen
5.0.2 Inschrijving in de online winkel door uw gebruikersnaam en wachtwoord, of - als een klant nog niet bestaat - Voer het bevel informatie in de vorm die voor dit doel
5.0.3 Het invoeren van factuur-en verzendadres
5.0.4 Selecteer de gewenste verzendmethode
5.0.5 Selectie van de gewenste betaalmethode
5.0.6 Samenvatting van de bestelgegevens
5.0.7 het versturen van de bestelling
5.1 De aanvaarding door de Verkoper is geregeld in artikel 2.3 van de algemene voorwaarden (zie hierboven) van de Verkoper.

6 Informatie over de opslag van contract

De opdracht zal door de verkoper worden ingediend en verzonden naar de klant na het indienen van zijn bestelling, samen met deze algemene voorwaarden en klanteninformatie in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail). Bovendien is de tekst van het verdrag op de website van de verkoper gearchiveerd en kan via zijn beveiligd met een wachtwoord klant kosteloos worden gedownload van de klant, met vermelding van de login-gegevens, indien de klant een rekening heeft gemaakt in de online shop van de verkoper vóór de indiening van zijn bestelling.

7 u informatie over de technische middelen worden gezien om invoerfouten en te corrigeren

Voor het indienen van de bestelling, kan de klant zijn data te corrigeren met behulp van het standaard toetsenbord en muis functies. Bovendien zullen alle inzendingen voor de verplichte levering van de bestelling een keer worden weergegeven in een bevestiging raam en kan worden gecorrigeerd door middel van het standaard toetsenbord en muis functies.